Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Julianakerk Veenendaal

Wat geloven wij?

De Julianakerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Veenendaal, die staat in de Hervormd-Gereformeerde traditie. Als Hervormde Gemeente behoren wij tot de Protestantse Kerk in Nederland. 

De hele Bijbel zien we als het Woord van God en is de basis van ons geloof en het uitgangspunt van spreken en handelen in de wereld. Dit is kort samengevat in een geloofsbelijdenis en de 10 geboden. 

Hoe geven wij daar uiting aan?

Iedere zondag zijn er twee diensten: om 09:30 en 17:00 uur. Ook zijn er andere diensten zoals op christelijke feestdagen en door de week zijn er verschillende activiteiten en bijbelkringen voor jong en oud. Wij nodigen u hartelijk uit in onze gemeente waarin wij samen ons geloof in God en in Jezus Christus als onze Redder belijden.

Coördinerend koster:

De heer J.H. van Beelen
06 - 15401466 (alleen na 17.00 uur)

stuur een e-mail

Beheerder kerkgebouw Julianakerk:

De heer M.M. van Donkelaar, 0318-516923

Beheerder wijkcentrum Maranatha:

De heer T. Morren, 0318-541160

Afspraken gebouw Maranatha:

De heer W. van Leeuwen, 06-36327553

stuur een mail over de planning 

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. C. van de Scheur
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Kerkbalans

Opbrengst kerkbalans 2018 hoger dan vorig jaar!

Collectebonnen

Bestel vóór woensdag, dan worden de bonnen voor het weekend bezorgd.

PGIG

Periodieke Schenking. Geef meer voor hetzelfde geld!

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

Vredeskerk

Vredeskerk

Introductie van de Vredeskerk

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

9.30 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Meditatie

Regelmatig plaatst iemand binnen de Julianakerk een meditatie op de website. Zo kunt u bijvoorbeeld naast de kerkbode ook gemakkelijk meditaties op uw telefoon, laptop of tablet lezen.

De Geest spreekt alle talen ...

..." Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken ..." - Handelingen 2 vers 11...

Geschreven door:

Ds. C. van de Scheur

Wijkgemeente Dragonder

Israël is Gods volk en is dat nu nog

...Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er  henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken,  verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en  om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham,  Izak en Jakob, gezworen heeft. Deuteronomium 9:5...

Geschreven door:

Ds. W.J. van Den Brink

Veenendaal

Kerkdiensten

Bekijk de aankomende kerkdiensten van de Julianakerk.

Bekijk de kerkdiensten in andere wijken

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: