Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Gemeenteavonden

In het winterseizoen wordt een aantal avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, meestal verzorgd door een gastspreker. Deze avonden zijn gepland voor de gemeente rond de Julianakerk, maar uiteraard zijn ook leden uit andere wijkgemeenten van harte welkom. 

Planning

7 oktober 2020

Vanwege de corona maatregelen van de overheid is deze avond verplaatst naar D.V. 13-01-2021!!
Onderwerp: "Lessen in radicaal geloven".
Spreker: Richard Groenenboom van  de Stichting de Ondergrondse kerk.

18 november 2020

Onderwerp en spreker: nog niet bekend

13 januari 2021

Onderwerp: geloofsopvoeding
Spreker: nog niet bekend

17 februari 2021

Onderwerp en spreker: nog niet bekend

Aanvullende gegevens

Aanvang: 19.30 uur
Inloop: 19.00 uur 
Locatie: gebouw Julianakerk

Jongeren, ouderen en nog ouderen, allen van harte welkom.

Zie voor actuele informatie de agenda

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder:Vacant 
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: