Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Gemeenteavonden

In het winterseizoen wordt een aantal avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, meestal verzorgd door een gastspreker. Deze avonden zijn gepland voor de gemeente rond de Julianakerk, maar uiteraard zijn ook leden uit andere wijkgemeenten van harte welkom.

We willen u en jullie van harte uitnodigen voor de gemeenteavonden van het nieuwe seizoen. Tijdens een gemeenteavond is er een (interactieve) lezing en aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over het thema van die avond. De avonden werden vorig jaar als positief en bemoedigend ervaren. Juist de onderlinge gesprekken tussen de verschillende generaties zijn erg waardevol. We willen ook de jongeren daarom van harte uitnodigen, we kijken uit naar jullie bijdrage tijdens de avonden.

Planning winter 2023/2024

Door wat planningsmoeilijkheden beginnen we dit jaar later met de gemeenteavonden.

De eerste avond staat gepland op D.V. 6 december 2024 Ds. Anne van Olst, directeur van de Evangelische Hogeschool, zal deze avond met ons nadenken hoe je als christen staat in deze postmoderne maatschappij. 
De avond begint om 19:45 uur. Van harte welkom vanaf 19.30 uur! We hopen velen van jullie te ontmoeten.

De andere avonden van dit seizoen zijn op D.V.
- 10 januari 2024 i.c.m. commissie geloofsopvoeding: Els van Dijk
- (onder voorbehoud) 7 februari 2024: i.c.m. evangelisatiecommissie
- 20 maart 2024: Ds. Marco de Wilde: apologetiek Tim Keller

De commissie gemeenteavonden

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: