Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Gemeenteavonden

In het winterseizoen wordt een aantal avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, meestal verzorgd door een gastspreker. Deze avonden zijn gepland voor de gemeente rond de Julianakerk, maar uiteraard zijn ook leden uit andere wijkgemeenten van harte welkom.

 

Planning

16 maart 2022

Onderwerp: Geloof en ongeloof in onze eigen omgeving en onze rol daarin.
Ga je mee in gesprek tijdens de gemeenteavond op 16 maart? Ervaar jij dat ook? Verdriet omdat iemand uit je nabije omgeving niet meer naar de kerk gaat. Verlang jij ernaar om je kind, je buurman te vertellen over dat wat jij gelooft? Lukt dat? Ken je ook de ervaringen dat gesprekken niet meer lukken? Verdriet en verlangen kan zo dichtbij elkaar liggen. Tijdens de gemeenteavond op 16 maart willen we met jong en oud in gesprek gaan over dit belangrijke thema. Op welke manieren kun je (opnieuw) in gesprek gaan over geloven. Het doet er toe wat wij geloven! Ons geloof mogen we delen met de mensen om ons heen! Ds. Kees van Ekris groeide op in de Julianakerk, werkte in de zending en als gemeentepredikant, en werkt tegenwoordig voor de IZB. Hij neemt ons deze avond mee in de manier waarop je de boodschap van de Bijbel kunt vertalen naar de concrete werkelijkheid van mensen in deze tijd. De avond start om 19.45 uur in Maranatha.
Spreker: Ds. C.M.A. (Cees) van Ekris uit Zeist.

De commissie gemeente avonden

 

Jongeren, ouderen en nog ouderen, allen van harte welkom.

Zie voor actuele informatie de agenda

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: