Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Gemeenteavonden

In het winterseizoen wordt een aantal avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, meestal verzorgd door een gastspreker. Deze avonden zijn gepland voor de gemeente rond de Julianakerk, maar uiteraard zijn ook leden uit andere wijkgemeenten van harte welkom.

We willen u en jullie van harte uitnodigen voor de gemeenteavonden van het nieuwe seizoen. Tijdens een gemeenteavond is er een (interactieve) lezing en aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over het thema van die avond. De avonden werden vorig jaar als positief en bemoedigend ervaren. Juist de onderlinge gesprekken tussen de verschillende generaties zijn erg waardevol. We willen ook de jongeren daarom van harte uitnodigen, we kijken uit naar jullie bijdrage tijdens de avonden.

Planning winter 2022/2023

5 oktober 2022: Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat
Lessen van vervolgde christenen om weerbaar te zijn.

Christenen in Nederland worden een steeds kleinere minderheid. Het begrip voor Bijbelse opvattingen over seksualiteit en ethische kwesties verdwijnt steeds meer. De positie van het bijzonder onderwijs wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Hoe kunnen christenen zich opstellen in een klimaat waarin nog maar weinig begrip is voor Bijbelse opvattingen en standpunten?

Richard Groenenboom is als woordvoerder en spreker werkzaam bij SDOK, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De afgelopen jaren sprak hij wereldwijd veel vervolgde christenen. Ze leerden hem hoe je als christen geestelijk weerbaar kunt zijn in een klimaat van onbegrip en vervolging. Tijdens de gemeenteavond op 5 oktober houdt Groenenboom ons een spiegel voor. Wat kunnen we leren van onze vervolgde broeders en zusters als het gaat over het bepalen van onze houding in een veranderend klimaat in Nederland? Met elkaar gaan we hierover in gesprek.

De avond begint om 19:45 uur (in tegenstelling tot het bericht in het kerkblad). Van harte welkom vanaf 19.30 uur! We hopen velen van jullie te ontmoeten.

De andere avonden van dit seizoen zijn op D.V.
- 9 november 2022: ds. A. Schroten
- 8 februari 2023: René van Loon
- 15 maart 2023: Burgemeester Gert-Jan Kats

De commissie gemeenteavonden

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: