Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Gemeenteavonden

In het winterseizoen wordt een aantal avonden georganiseerd rondom een bepaald thema, meestal verzorgd door een gastspreker. Deze avonden zijn gepland voor de gemeente rond de Julianakerk, maar uiteraard zijn ook leden uit andere wijkgemeenten van harte welkom.

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn deze activiteiten opgeschort tot nader te bepalen datum.

Planning

7 oktober 2020

Vanwege de corona maatregelen van de overheid is deze avond verplaatst naar later datum!
Onderwerp: "Lessen in radicaal geloven".
Spreker: Richard Groenenboom van  de Stichting de Ondergrondse kerk.

De commissie gemeente avonden

 

Jongeren, ouderen en nog ouderen, allen van harte welkom.

Zie voor actuele informatie de agenda

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder:Vacant 
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: