Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Vrouwenochtend

Start seizoen 2019-2020 

Op D.V. woensdag 18 september aanstaande is in Maranatha bij de Julianakerk de jaarlijkse vrouwenochtend als start van het nieuwe seizoen van alle wijken. Joke Verweerd, de bekende schrijfster, zal dan spreken over rouwverwerking. Zij heeft hier ook een boek over geschreven: “Troostpleister”.

Aan het eind van de ochtend is er tijd voor ontmoeting en is er een boekentafel met boeken en kaarten van Joke. Er moet contant betaald worden.

We beginnen om half 10, inloop vanaf 9 uur en we ronden af om ongeveer 11.30 uur.

De kosten zijn 3 euro en er is kinderoppas.

Alle vrouwen hartelijk uitgenodigd, welkom! Verdere info of vragen?
Mirjam van de Pol tel: 505306 of edmir.pol@filternet.nl

Algemene toelichting vrouwenochtenden

Eén keer in de maand op woensdagochtend komen we als vrouwen van de gemeente rondom de Julianakerk bij elkaar. Vanaf half 10 staan de koffie en thee klaar. Om kwart voor 10 beginnen we met het programma.

Dit seizoen behandelen we het boekje ‘Geloven met Petrus’ van Jos Douma. De Bijbelstudie wordt voorbereid door één van de vrouwen van de voorbereidingsgroep. Na de pauze gaan we in groepjes uit elkaar om de vragen te bespreken.

Twee keer per jaar hebben we een creatieve ochtend, waarop we iets met elkaar knutselen of samen iets gezelligs doen.

Kom eens een keer kijken!
De data van dit seizoen zijn D.V.:
2019: 18 december 
2020: 22 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met Jeannette Kleermaker (0318-505927)

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder:Vacant 
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: