Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Collecten

Collecten

Nu we op zondag als gemeente maar met heel weinigen kunnen samenkomen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht.

Overmaken via uw bankrekening

De collecte kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.

Overmaken via een app

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app 'Appostel' van SKG. Zie deze pdf voor de instructies. 

Kerkgeld app wordt Appostel

Door het toegenomen gebruik van de Kerkgeld app heeft de SKG-Bank de nieuwe app Appostel ontwikkeld als opvolger. De Appostel app is nu te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store. Er hoeft geen nieuw account aangemaakt te worden. Voor het downloaden en installeren van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem of 2 versies daarvoor. U kunt na de installatie inloggen in Appostel met de inloggegevens van de oude Kerkgeld App (e-mail adres en wachtwoord). Hierdoor wordt het tegoed saldo van de Kerkgeld App overgenomen en kunt u in Appostel ook de historie van uw activiteiten uit de Kerkgeld App zien. Als Appostel goed werkt kunt u de Kerkgeld App verwijderen van uw apparaat. Zie voor meer informatie: https://appostel.nl/. Let op: wacht niet te lang met installeren, want de oude Kerkgeld App. wordt na november niet meer door SKG aangeboden om dubbele onderhoudskosten te vermijden. Ook lijkt het ons goed u er op te wijzen dat u contactgegevens met medegebruikers kunt delen als u dat wilt. Wilt u dat niet, zorg er dan voor dat het uit staat.

Op de website van SKG (https://skggouda.nl/skg-collect/appostel-app) is nog meer handige info te vinden.

 

ANBI gegevens Hervormd Veenendaal

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). U vindt de ANBI-gegevens van de Hervormde Gemeente Veenendaal op deze pagina

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

24 oktober 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: