Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Collecten

Collecten

De kerkenraden hebben besloten om met ingang van zondag 2 juli 2023 weer te gaan collecteren zoals we dat voor Corona deden. Dit betekent dat de collectezakken bij de uitgangen van de kerk weggehaald worden en dat na de schriftlezing (tijdens het voorspel van de psalm) de ambtsdragers de collectezakken zullen aanbieden en dat de collectezakken door de kerk rondgaan. Het geven van onze gaven is altijd een nadrukkelijk onderdeel van de liturgie geweest en noodgedwongen door Corona aangepast. Het krijgt nu weer een volwaardige plaats in de liturgie. Uiteraard blijft het geven via de appostel app ook mogelijk. We zien dat dit een toegevoegde waarde heeft en goed gebruik van gemaakt wordt. We vinden dat het voor kinderen belangrijk is om te leren geven en dat er nu veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de collectezakken. We gaan de collectezak dus weer aan elkaar doorgeven. Als u gebruik maakt van de appostel app, geeft u de collectezak dan gewoon door.
 

Collecteren via de app 'Appostel'

Om het u makkelijk te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app 'Appostel' van SKG. Zie deze pdf voor de instructies. 

Collecte app Appostel

De Appostel app is te downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store. Voor het downloaden en installeren van de app heeft u een smartphone, iPhone, tablet of iPad nodig met de meest recente versie van het besturingssysteem of 2 versies daarvoor. U kunt na de installatie inloggen in Appostel met de inloggegevens van de oude Kerkgeld App als u die heeft gebruikt in het verleden (e-mail adres en wachtwoord). Zie voor meer informatie: https://appostel.nl/. Ook lijkt het ons goed u er op te wijzen dat u contactgegevens met medegebruikers kunt delen als u dat wilt. Wilt u dat niet, zorg er dan voor dat het uit staat.

Op de website van SKG (https://skggouda.nl/skg-collect/appostel-app) is nog meer handige info te vinden.

 

ANBI gegevens Hervormd Veenendaal

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). U vindt de ANBI-gegevens van de Hervormde Gemeente Veenendaal op deze pagina

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Wijnand van Lunteren

Datum:

23 juni 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: