Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Collecten

Collecten

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht.

Overmaken via uw bankrekening

De collecte kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.

Overmaken via Kerkgeld app

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG. Zie deze pdf voor de instructies. 

De AK heeft besloten deze app te gebruiken als tijdelijke oplossing nu we niet fysiek bij elkaar komen. Er zijn diverse alternatieven bekeken, waaronder Tikkie en betaalverzoeken, maar in alle gevallen worden er (in verhouding) hoge transactiekosten verrekend. Via deze Kerkgeld app en het werken met ‘tegoeden’ zijn de transactiekosten het laagst, wat uiteindelijk de collecte en de bestemming daarvan ten goede komt. We danken u alvast voor uw financiële bijdrage. 

ANBI gegevens Hervormd Veenendaal

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). U vindt de ANBI-gegevens van de Hervormde Gemeente Veenendaal op deze pagina

 

Naar overzicht

Geplaatst door:

Fenneke van den Heuvel

Datum:

20 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: