Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Kerkelijk centrum Veenendaal - Oost

Kerkelijk centrum Veenendaal - Oost

Bouwt u ook mee aan het Kerkelijk Centrum Oost?

Wij hebben de wens om in de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost, tussen Ontmoetingshuis en Rondweg-Oost, het Kerkelijk Centrum Oost te realiseren. Een huis van God, een huis van gebed en een huis van ontmoeting; niet alleen voor de wijkgemeente in Veenendaal-Oost, maar voor álle wijkbewoners. Wij willen – met de blijde boodschap van Gods genade – graag zichtbaar in  en voor de wijk aanwezig zijn.

De Algemene Kerkenraad besloot eerder dit jaar de bouw mogelijk te maken als de financiering rond is én dat de bouw van dit Kerkelijk Centrum Oost een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het geheel van Hervormd Veenendaal is.

Hoeveel is er nodig?

De kosten voor het nieuwe Kerkelijk Centrum Oost waren in eerste instantie begroot op € 3,7 miljoen. We hebben € 3,2 miljoen beschikbaar (onder andere door jarenlang, bijvoorbeeld via het Veenendaal brede verjaardagsfonds, te sparen). De afgelopen maanden werd maar liefst vijf ton (!) opgehaald. Wij zijn er nog steeds een beetje stil van dat dit bedrag in zo’n korte tijd op tafel werd gelegd.

Maar.....vanwege de inmiddels fors gestegen bouwkosten zijn we er nog niet en is méér geld nodig en we doen daarom een klemmend beroep op het geheel van de Hervormde Gemeente Veenendaal om bij te dragen. Immers: de bouw van het Kerkelijk Centrum Oost is niet alleen een verantwoordelijkheid van de wijkgemeente rond het Ontmoetingshuis, maar van het geheel van onze Hervormde Gemeente Veenendaal. Bijna 40 jaar geleden werd door de inzet van geheel Hervormd Veenendaal de bouw van de Westerkerk mogelijk. Nu is het onze wens om opnieuw vanuit geheel Hervormd Veenendaal de bouw van een kerkelijk centrum in Veenendaal-Oost mogelijk te maken. Mag dit ook rekenen op uw gebeden en gaven?

Bidt en bouwt u mee?

  1. Een periodieke of maandelijkse gift die u kunt overmaken op NL75 SNSB 0933 782 500 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal inz. Nieuwbouw Veenendaal-Oost.
  2. Een periodieke gift in geld (volledig aftrekbaar van de belasting) voor een periode van vijf jaar en waarvoor u een overeenkomst sluit. Vroeger liep dat via de notaris, nu is dat veel eenvoudiger te regelen: u vult een formulier in (kijk op https://www.kerkelijkcentrumoost.nl/content/fondsenwerving), stuurt dit in tweevoud naar het Kerkelijk Bureau en u ontvangt één exemplaar terug. U kunt dit 5 jaar lang bij uw Aangifte Inkomstenbelasting opvoeren.

Meer informatie?

Wij verwijzen u voor meer informatie naar https://www.kerkelijkcentrumoost.nl/. Vragen? Stuur een mail naar communicatie@kerkelijkcentrumoost.nl.
Namens de Stuurgroep Kerkelijk Centrum Oost,

Rens Reedeker, Voorzitter

Foto: Eerste impressie van hoe het Kerkelijk Centrum Oost eruit zou kunnen komen te zien. De schets toont het Kerkelijk Centrum Oost vanaf de Rondweg-Oost. © Schlingmann Architecten.

Naar overzicht

Geplaatst door:

Wijnand van Lunteren

Datum:

16 december 2022

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: