Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

De Geest spreekt alle talen ...

" Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken ..." - Handelingen 2 vers 11

Geschreven door:

Ds. C. van de Scheur

Wijkgemeente Dragonder

Israël is Gods volk en is dat nu nog

Niet om uw gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten, komt gij er  henen in, om hun land te erven; maar om de goddeloosheid dezer volken,  verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht uit de bezitting: en  om het woord te bevestigen, dat de HEERE, uw God, aan uw vaderen, Abraham,  Izak en Jakob, gezworen heeft. Deuteronomium 9:5

Geschreven door:

Ds. W.J. van Den Brink

Veenendaal

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. C. van de Scheur
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: