Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Een lege plaats aan de koninklijke tafel

... En Davids plaats werd leeg gevonden. 1 Samuël 20:25 B

En Davids plaats werd leeg gevonden.  1 Samuël 20:25 B

 

Waarom de plaats van David leeg was?

Koning Saul heeft twee keer geprobeerd om David te doden door zijn spies naar hem te gooien. De bemiddeling van Jonathan leek geslaagd, koning Saul zwoer dat hij David niet zou doden. Maar koning Saul heeft zijn eed gebroken.

Want, terwijl David op de harp speelde om de boze geest te verdrijven, gooide de koning voor de tweede keer zijn spies naar David om hem te doden. David vluchtte en ontkwam.

 Daarna wilde koning Saul David gevangen laten nemen om hem te doden, maar David was gevlucht.

Met Jonathan overlegde David hoe het verder moest. Samen besloten zij om koning Saul, de vader van Jonathan, op de proef te stellen. Tijdens de nieuwe maan werden er maaltijden gehouden door de koning waaraan David ook zou moeten deelnemen.

Jonathan stemde er mee in dat David zijn plaats leeg zou laten en dat Jonathan aan zijn vader, indien nodig, zou uitleggen waarom David niet aanwezig was tijdens de eerste en tweede dag van de maaltijd.

De reactie van koning Saul op de uitleg van zijn zoon laat niets aan duidelijkheid over. In zijn boosheid werpt koning Saul zijn spies naar Jonathan om hem te raken.

Toen wisten David en Jonathan zeker dat koning Saul David wilde doden. Uit het vervolg blijkt dat koning Saul diverse keren David heeft nagejaagd om hem te doden.

Het was dus volkomen terecht dat David zijn plaats leeg liet aan de tafel van de koning.

 

Waarom nu dit thema: Een lege plaats…

Toen ik nog kind en tiener was ging ik elke zondagmorgen naar de kerk, maar ’s middags liet ik mijn plaats leeg. Totdat er een moment kwam dat ik mijzelf de vraag stelde: Je mag twee keer naar de kerk gaan, waarom ga je dan niet? Ik had daar geen goed antwoord op, omdat ik langzaam maar zeker leerde beseffen dat de Heere mij nodigde om mijn plaats tijdens de zondagse erediensten niet leeg te laten.

Al meer dan vijftig jaar zie ik dat jongeren en ouderen hun plaats steeds vaker leeg laten in Gods huis. Want waarvoor gaan we naar de kerk? Toch om de Heere te dienen en om naar Zijn Woord te luisteren en Hem te gehoorzamen.

Nu zijn er mensen die graag naar de kerk zouden willen gaan maar dat niet meer kunnen, maar ze zijn op zondag wel van harte met de gemeente verbonden door de kerktelefoon, het internet of een USB stick. Zij zouden graag hun plaats willen innemen, maar kunnen het niet langer. De Koning der Kerk kent dat verlangen.

Graag wil ik aan hen die wel kunnen komen maar keer op keer hun plaats in het huis van de Heere leeg laten de volgende vraag voorleggen: De Heere heeft, door u te nodigen in Zijn huis, uw zaligheid op het oog. Hij wil u laten weten dat Hij u niet naar het leven staat zoals Saul David naar het leven stond, maar dat Hij Zijn Zoon voor u gegeven heeft om uw leven juist te redden. Waarom slaat u de uitnodiging dan keer op keer af en blijft uw plaats leeg?

David wilde graag aan de tafel van de koning zitten, maar durfde niet omdat hij zijn leven niet zeker was. En u, wat is uw verlangen?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Ds. W.J. van Den Brink

Datum:

15 mei 2017

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: