Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Nieuwsbrief Luz y Esperanza

Nieuwsbrief Luz y Esperanza

Nieuwsbrief mei 2023

In deze nieuwsbrief willen wat delen over een nieuw programma wat fundamenteel is voor het begeleiden van de tieners en jongeren: het mentorprogramma. Je kent vast wel het idee van een mentor, misschien heb je zelf ook wel een mentor of ben je een mentor voor iemand anders. Een mentor is iemand met meer ervaring en kennis die een persoon met minder ervaring en kennis begeleidt. In de Bijbel vinden we ook mooie voorbeelden van mentoren zoals Jezus voor zijn discipelen of de apostel Paulus voor Timotheüs.

Mentorprogramma: opbouwen van duurzame verdiepende relaties

Veel tieners uit onze programma’s van Cambiando Horizontes hebben weinig goede contacten en weinig mensen die hen bezoeken in de opvangtehuizen en tijd met hen doorbrengen. Er zijn kinderen en tieners in opvangtehuizen die vrijwel nooit bezoek krijgen omdat ze óf geen familie hebben óf de familie is niet in hen geïnteresseerd. Als er dan een mentor op bezoek komt die een vriendschap met je op wil bouwen en oprecht geïnteresseerd in je is dan zijn ze daar heel blij mee. Een tijdje terug spraken we een jongen uit Guatemala die opgroeide in een opvangtehuis. Hij vertelde ons hoe belangrijk de regelmatige bezoeken van zijn mentor voor hem waren en hoe deze vriendschap hem hielp om zijn leven opnieuw op te bouwen toen hij volwassen was en het opvangtehuis verliet. Ook kwam hij in door zijn mentor in aanraking met het christelijke geloof.

Met het mentorprogramma willen we ook deze connectie maken tussen de tieners/jongeren en hun mentoren. Daarom hebben we de afgelopen tijd een aantal mentoren een training gegeven ter voorbereiding op hun rol als mentor. Om elkaar goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om de context van de tieners te kennen en het systeem van bescherming waar ze onderdeel van uitmaken in het opvangtehuis. Tijdens deze training delen we met de mentoren kennis en tips om een goede mentor te kunnen worden, bijvoorbeeld verschillende gesprekstechnieken. Op dit moment gaan de potentiële mentoren nog door een selectieprocedure, waarna we hopen dat ze begin volgende maand hun eerste bezoek kunnen gaan brengen aan een tiener in een opvangtehuis.

Als de eerste groep mentoren gestart is met hun bezoeken aan de opvangtehuizen starten we een nieuwe campagne om mentoren te werven in lokale kerken, want alleen kerkelijk actieve personen kunnen mentor worden in ons programma. We hopen en bidden namelijk dat de tieners en jongeren door hun mentor in aanraking komen met het evangelie en wellicht later samen naar de kerk kunnen komen. Wij vinden het uiteraard belangrijk om de jongeren te helpen in hun studies, werk en onderkomen, maar we geloven dat hun perspectief in dit leven veel positiever wordt als ze Jezus mogen leren kennen en onderdeel worden van een christelijke gemeenschap. Daarom vragen we gebed voor deze groep nieuwe mentoren, dat er vertrouwen en openingen mogen komen in de gesprekken met de jongeren om ook het evangelie met hen te kunnen delen.

Vanuit Nederland

Als bestuur van de Nederlandse stichting Luz y Esperanza zijn we dankbaar voor het vele werk dat verricht wordt en de verschillende programma’s die onze partnerorganisatie Cambiando Horizontes de afgelopen jaren heeft mogen uitwerken en opzetten in Peru. De bereikbaarheid in Peru wordt groter en ook andere Zuid-Amerikaanse landen tonen interesse in het werk van de organisatie en bieden mogelijkheden om samen te werken. Een belangrijke spil in dit werk is de lokale kerk. Door te werken met de lokale kerken worden de leden uitgedaagd om zelf mee te doen in het dienen aan de meest kwetsbaren in de maatschappij. Juist ook door de medewerking van deze kerken is er de mogelijkheid om het evangelie te delen. In de eerste plaats met de jongeren, maar indirect ook met personeel uit opvangtehuizen en familieleden. Ook biedt de lokale kerk een christelijke gemeenschap aan voor de jongeren. Dat maakt ook de boodschap van Pinksteren dichtbij. Opeens spraken de apostelen allerlei vreemde talen… De apostelen gingen de opdracht van Jezus verder uitvoeren: de boodschap van God in alle landen van de wereld verspreiden. Zo begon de christelijke kerk. Dat mogen we dit weekend vieren met het Pinksterfeest. Wilt u bidden voor de lokale kerk in Peru?

Daarnaast willen we je wederom vragen om de mogelijkheid een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de organisatie Cambiando Horizontes. Hoe meer projecten er opgestart mogen worden, hoe meer werk en kosten dit met zich meebrengt voor personeel en organisatie. Lees hieronder de mogelijkheden.

We wensen je een gezegend Pinksterfeest!

Doe je mee?

We zijn dankbaar voor de donaties die we elke maand ontvangen. Je hebt in deze nieuwsbrief kunnen lezen over één van de projecten, maar daarnaast wordt er ook gewerkt met vele andere middelen om kwetsbare tieners en jongeren te begeleiden op weg naar zelfstandigheden d.m.v. trainingen aan personeel van opvangtehuizen, bezoeken aan opvangtehuizen en mentale begeleiding van de jongeren.

Er zijn financiële middelen nodig om al deze mooie projecten mogelijk te maken. Steun je ons werk nog niet, denk er dan eens over na om ons eenmalig of maandelijks te ondersteunen. Doneer via NL61 ABNA 0845 862 936 t.n.v. Stichting Luz y Esperanza en maak een impact in het leven van een jongeren in Peru!

Check onze website!

Naar overzicht

Geplaatst door:

Wijnand van Lunteren

Datum:

26 mei 2023

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: