Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting en vragen Nederlandse Geloofsbelijdenis

Samenvatting van de preek over NGB artikel 11: God in je hart

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Herkent u het verlangen naar de ervaring van God? Waar komt u dat verlangen in bijvoorbeeld de Psalmen tegen? Wat is het verschil tussen geloofservaring en ervaringsgeloof?
 2. In charismatische kringen worden de bijzondere genadegaven van de Geest benadrukt (tongentaal, profetie, genezing). Vindt u dat deze te weinig aandacht krijgen in de gevestigde kerken? Zo ja, hoe zouden ze meer een plaats kunnen krijgen?
 3. Hoe beantwoordt u de vraag: Hebt u de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet u dat?

 

Samenvatting preek NGB artikel 10: ‘Vaders Lievelingskind’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Waarom is het voor ons belangrijk dat Christus God is?
 2. Welke dingen of personen zijn voor u een bron van blijdschap?
 3. Mag u weten een kind van God te zijn?
   

Samenvatting van de preek over NGB artikel 8 en 9: 1 + 1 + 1 = 1

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin God als Drie-enige wordt beleden, sluit af met het volgende artikel: Dit is het katholieke geloof: wie dit niet getrouw en vast zal hebben geloofd, zal niet behouden kunnen worden. Wat vind je van deze uitspraak?
 2. Hoe zou je ingaan op het verwijt van een Jehova’s Getuige aan de deur, of van een collega of medestudent die moslim(a) is: jullie geloven in drie goden?
 3. Welke rol speelt de belijdenis van de Drie-eenheid in uw/jouw geloofsleven? Kun je bijvoorbeeld behalve tot de Vader ook tot de Zoon en de Heilige Geest bidden?

 

Samenvatting preek NGB artikelen 5-7: ‘Waarom de Bijbel?’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:
1. Kent u twijfels bij het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel?
2. Welke plek heeft de Bijbel in uw dagelijks leven?
3. Wat is voor u de kern van de Bijbel?

Samenvatting van de preek over NGB artikel 3 en 4: De lippen van God


Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. De Heilige Geest heeft mensen ingeschakeld om de Bijbel tot stand te brengen. Wat vindt u, verliest de Bijbel daardoor aan waarde, of juist niet?
 2. Hoe geeft u vorm aan de persoonlijke omgang met de Bijbel? Welke vreugden en welke problemen ervaart u daarbij?
 3. Kunt u momenten noemen dat God vanuit de Bijbel persoonlijk tot u sprak?

Samenvatting preek NGB artikel 2: ‘Boek en bril’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Wat zou u tegen iemand zeggen die beweert dat je niet zeker kunt weten of God bestaat?
 2. Wat vertelt de schepping u over de Schepper?
 3. Kent u God?

Op de site www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl is achtergrondinformatie te vinden over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Samenvatting preek artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘God is uniek’

Vragen om verder over na te denken en na te praten:

 1. Welke woorden komen bij u boven als u aan God denkt?
 2. Herkent u de neiging om het geloof niet te belijden, maar het voor uzelf te houden?
 3. Wat betekent het voor uw dagelijks leven dat u gelooft in God?

Naar overzicht

Geplaatst door:

Albert Nap

Datum:

17 oktober 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: