Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Voedselestafette

Voedselestafette

Voedselestafette voor de Voedselbank

Zoals we eerder al aangaven zullen we met onze gemeente in de maand juni weer meedoen met de Voedselestafette van de Voedselbank. Omdat we helaas nog geen kerkdiensten kunnen houden zal dit deze keer iets anders gaan. 

Genoeg voorraad

De Voedselbank liet ons weten dat op dit moment genoeg voorraad hebben van houdbare producten. Het liefst ontvangen zij daarom nu geld, waarvan zij dan zelf versproducten inkopen. U kunt daarvoor een bedrag overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. de Diaconie van de Hervormde gemeente te Veenendaal, o.v.v. Voedselestafette Julianakerk t.b.v. de voedselbank. Let u er op dit erbij te vermelden?
U kunt ook een envelop met geld in de brievenbus doen bij één van de inleveradressen.
U mág dus wel boodschappen verzamelen en inleveren maar de voorkeur gaat uit naar een bedrag overmaken.

Inleveren van boodschappen

Gedurende de hele maand juni: op maandagochtend bij Maranatha tussen half 9 en 9 uur. Wij nemen daar de spullen aan in klaarstaande kratten. We delen deze keer geen tassen uit. Ook is het mogelijk boodschappen in te leveren op de volgende adressen en tijden:

Elke werkdag tussen 16 en 19 uur:

Op onderstaande adressen graag na een telefoontje:

Liever een bedrag doneren?

Als u/jij zelf geen boodschappen kunt doen of liever een geldbedrag wilt geven waar wij aan het einde van de actie boodschappen van doen, dan kunt u een envelop met geld in de brievenbus doen bij bovenstaande adressen óf een bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer: NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. de Diaconie van de Hervormde gemeente te Veenendaal, o.v.v. Voedselestafette Julianakerk t.b.v. de voedselbank. Let u er op dit erbij te vermelden?

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen of per mail een boodschappenlijstje ontvangen mail of bel dan met Maaike Verboom tel. 06-41145201 of maaikeverboom@live.nl en ná 20 juni met Ina Wijnen, tel. 06-29161318, inawijnen@gmail.com

Boodschappenlijstje

Let op: U kunt GEEN versproducten inleveren! En wilt u erop letten dat de producten nog minimaal 3 maanden houdbaar zijn?

We rekenen en vertrouwen op uw en jouw medewerking! En gezien de vorige acties gaat dat vast goed komen. Juist nu zullen er méér mensen zijn die we op deze manier kunnen helpen.

Namens ons team, 
Maaike Verboom

Naar overzicht

Geplaatst door:

Fenneke van den Heuvel

Datum:

29 mei 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: