Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Wat geloven wij?

De wijkgemeenten Noord en Dragonder die samen de gemeenten rondom de Julianakerk vormen, maken deel uit van de Hervormde Gemeente Veenendaal, die staat in de Hervormd-Gereformeerde traditie. Als Hervormde Gemeente behoren wij tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De hele Bijbel zien we als het Woord van God en is de basis van ons geloof en het uitgangspunt van spreken en handelen in de wereld. Dit is kort samengevat in een geloofsbelijdenis en de 10 geboden.

Hoe geven wij daar uiting aan?

Iedere zondag zijn er twee diensten: om 09:30 en 17:00 uur. Ook zijn er andere diensten zoals op christelijke feestdagen en door de week zijn er verschillende activiteiten en Bijbelkringen voor jong en oud. Wij nodigen u hartelijk uit in onze gemeente waarin wij samen ons geloof in God en in Jezus Christus als onze Redder belijden.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: