Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Pastoraat

Predikanten en ouderlingen

De predikanten en ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de gemeente. Zij onderhouden daartoe contact met de gemeenteleden. Dat doen zij vooral door het afleggen van huisbezoeken. Onder de berichten per wijk wordt daar meer informatie over gegeven.

Pastoraal team

In de wijken Noord en Dragonder is een pastoraal team actief. Dit team bestaat uit gemeenteleden die zijn opgeleid om vertrouwelijke pastorale gesprekken te voeren met jou en u als medegemeentelid. 

Het kan zijn dat je in een moeilijke periode zit vanwege rouw, relatieproblemen, echtscheiding, werkloosheid, zorgen in het gezin, psychische problemen of anderszins. Als pastoraal team willen we naast je staan, naar je luisteren, en je helpen je problemen te verwerken. Ook kunnen we zo nodig doorverwijzen naar de professionele hulpverlening. 

Wanneer je een of meer gesprekken wilt met een van de mensen van het team, neem dan contact op met de wijkpredikant of -ouderling of met de coördinator van het pastoraal team, Hans Versteeg. 

Jeugdpastoraat

Onze tieners en jongeren horen er helemaal bij! De meeste van hen zijn als kind gedoopt. De Vader heeft toen al Zijn hand op hen gelegd. Hij kent hen helemaal! In de kracht van Zijn liefde wil de gemeente er voor hen zijn. Als ze blij en gelukkig zijn, maar ook als ze verdriet en pijn hebben, om wat voor reden dan ook. Ze horen dus helemaal bij Zijn gemeente. Vanuit het verlangen om er echt voor hen te zijn, hopen we dit seizoen door te gaan met het jeugdpastoraat rondom de Julianakerk. 

Hoe geven we dit vorm? Eén van de mensen van het team jeugdpastoraat zoekt persoonlijk contact met de [dus misschien wel uw] tiener van 12-13 jaar. Door bij hen langs te komen, hen uit te nodigen voor het jeugdwerk, naar hen te vragen op spontane momenten en, als zij dat willen, er voor hen te zijn in mooie en moeilijke situaties. 

We willen u als gemeente vragen ook mee te bidden voor de jongeren in onze gemeente en het team jeugdpastoraat, om hen zo samen te brengen bij de hemelse Vader die hen kent als geen ander! 

Komt u uit een andere wijk? Dan staat uw kind niet standaard op de lijst van tieners die we willen bezoeken. Neem dan contact op met Lianne Wildeman, dan zorgen we dat uw zoon of dochter binnenkort ook bezoek krijgt van iemand uit het team.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: