Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Zending - familie Den Oudsten in Trujillo (Peru)

Albert en Maresa den Oudsten wonen en werken al enkele jaren, met hun kinderen, in Trujillo. Trujillo is de vierde grote stad van Peru en ligt in het noordwesten van Peru.

Vanaf januari 2017 werken Albert en Maresa samen met Latin Link, een zendingsorganisatie gericht op Latijns Amerika. De GZB weet zich eveneens zowel praktisch als financieel betrokken bij de projecten.

Albert werkt voor de studentenbeweging AGEUP en is betrokken bij de toerusting van christelijke studenten. Maresa houdt zich bezig met een project om jongeren in een kindertehuis voor te bereiden op een zelfstandige toekomst.

Studentenwerk in Peru

Trujillo is een echte studentenstad. Verspreid over de stad staan een aantal grote universiteiten. Jongeren komen vanuit heel Peru naar Trujillo om daar te studeren.

Albert werkt als missionair vertegenwoordiger bij de studentenbeweging AGEUP (een zusterorganisatie van IFES) in Trujillo. AGEUP richt zich vooral op toerusting van christelijke studenten en evangelisatie onder studenten op universiteiten.

Albert houdt zich bezig met; het adviseren en begeleiden van lokale studentengroepen, opleiden van nieuwe groepsleiders, ontwikkelen en/of vertalen van materialen voor evangelisatiedoeleinden, ontwikkelen en uitzetten van landelijk beleid en het ondersteunen van nationale programma’s en projecten van AGEUP.

Een toekomst voor tieners

Maresa werkt in het christelijk opvangtehuis Casa hogar “Luz de Vida”. Zij werkt als projectcoördinator voor het project: “Preparándome para mi vida independiente”. In dit project worden jongeren van 16 en 17 jaar, die in een kindertehuis wonen, voorbereid op een zelfstandig en onafhankelijk leven. In dit twee jarig programma komen allerlei praktische onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor een zelfstandig leven. Thema’s als persoonlijke ontwikkeling, time management, het vinden van een levenspartner, gezinsplanning, loopbaanbegeleiding, en omgaan met financiën komen aan bod. Ook is er aandacht voor praktische zaken zoals leren koken, zelfverdediging en het zoeken van een baan.

In februari 2017 is het project van start gegaan. De eerste reacties van de jongeren zijn positief. Ze geven aan veel te leren van het project in voorbereiding op hun zelfstandig leven buiten het kindertehuis.

Maresa is verantwoordelijk voor het coördineren en (door)ontwikkeling van het programma, logistieke zaken, budgetbeheer en informeren van besturen van kindertehuizen.

Meebidden- meeleven- meegeven

Natuurlijk is het werk van Albert en Maresa niet mogelijk zonder steun van een gemeente, vrienden en kennissenkring. Daarom doen we een beroep op u! U kunt Albert en Maresa op verschillende manieren ondersteunen:

Meebidden:

Uw gebed is van onschatbare waarde. We vragen uw gebed voor Gods zegen over het werk van Albert en Maresa. Maandelijks wordt een gebedsmail opgesteld en verstuurd. U kunt zich opgeven voor deze gebedsmail via albertinperu@gmail.com.

Meeleven:

Een meelevende achterban is erg bemoedigend voor het werk van zendingswerkers in het algemeen. Albert en Maresa hopen op uw meeleven bij het werk dat zij uitvoeren in Peru. Vier keer per jaar wordt u op de hoogte gehouden van het werk van de familie Den Oudsten middels een nieuwsbrief.

Als u Albert en Maresa persoonlijk een bericht wilt sturen kan dat via albertdenoudsten@gmail.com.
Een kaartje kan gestuurd worden naar :

Familie den Oudsten,
Santa Rita 283, Dep. 201
Urb. La Merced III Etapa, Trujillo, Peru

Meegeven:

Ook financiële steun is nodig om de beschreven projecten mogelijk te maken. U kunt hiervoor uw bijdrage overmaken naar IBAN NL 51 INGB 000 570 10 53 t.n.v. Stichting Latin Link Nederland o.v.v. Familie Den Oudsten. Alvast hartelijk dank!

Vanuit de thuisfrontcommissie

Wij zijn Gijsbert Juffer, Anne Versteeg en Jacobiene van de Lagemaat. Samen vormen wij vanuit de Julianakerk, Hervormde Gemeente, te Veenendaal de thuisfrontcommissie van Albert en Maresa den Oudsten. We vinden het belangrijk om als gemeente betrokken te zijn op het werk van Albert en Maresa en hen te (onder)steunen. Als thuisfrontcommissie willen we u dan ook vragen een (financiele) bijdrage te leveren aan het werk van Albert en Maresa!

Hartelijk dank voor uw steun!

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. C. van de Scheur
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: