Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

In onze wijkgemeente zijn een groot aantal dames betrokken bij dit werk, dat voor een belangrijk deel bestaat uit bezoekwerk. Ze brengen een bezoek bij nieuw-ingekomenen, bij senioren rond hun verjaardag, geboorten, huwelijksjubilea, thuiskomst na een verblijf in een zieken- of verpleeghuis en aan nabestaanden van overledenen.

Rond de kerstdagen wordt er namens de gemeente een kerstgroet gebracht met een presentje. Ook is er ieder jaar, meestal in mei, het ouderenreisje.

Samenstelling

Voorzitter: 
Marieke Oomen  mariekeoomen@gmail.com

Secretaris: 
Harriët Wijnmalen  pieter.wijnmaalen@kpnmail.nl

Penningmeester:
Agnes Nap  agnesnap@yahoo.com

Algemeen bestuursleden: 
Els van der Voet  elsvandervoet@solcon.nl
Nelleke van Driel  n.vandriel@filternet.nl
 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder:Vacant 
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: