Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Vertrouwenspersonen wijk Noord

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een kerkelijke gemeente voel je je veilig en behandel je elkaar met respect. Toch komt het voor dat mensen met speciale taken en opdrachten misbruik van hun machtspositie maken ten koste van anderen. Onze wijkgemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen en het is daarom goed om twee vertrouwenspersonen aan te stellen. De kerkenraad heeft zuster Jeanette Kleermaker (jkleermaker@solcon.nl) en broeder Jan Roest (jroesthervgemvdl@gmail.com) benoemd en hen de belofte van geheimhouding laten afleggen. Iedereen kan bij hen terecht met een melding, een vraag of hun verhaal.

Procedure

Gegevens over de procedure volgen.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: