Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Pastoraat
Pastoraat is omzien naar elkaar uit naam onze Heere, die de Goede Herder is.Door de gebrokenheid van deze wereld kunnen we als mensen geconfronteerd worden met moeilijke momenten en situaties. Daarnaast zijn er ook fijne en feestelijke momenten te beleven.

In dit leven van elke dag willen we een thuis bieden om met elkaar in de eerste plaats de Heere God te loven en te prijzen voor wie Hij is en wat Hij ons allemaal schenkt in het besef dat Zijn Zoon Jezus Christus voor ons geleden heeft en gestorven is aan het kruis van Golgotha, en daarna is opgestaan uit de dood, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben.

Op verschillende manieren willen we de onderlinge verbondenheid met elkaar in Jezus Christus verstevigen omdat we elkaar nodig hebben. Eén smeulend kooltje zal doven, maar meerdere kooltjes blijven gloeien.

Binnen de wijkgemeente is het pastoraat onverdeeld in:

Vertrouwenspersonen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een kerkelijke gemeente voel je je veilig en behandel je elkaar met respect. Toch komt het voor dat mensen met speciale taken en opdrachten misbruik van hun machtspositie maken ten koste van anderen. lees verder

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: