Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Heilige Doop

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.


Aanmelden doopdienst 19 maart:

Doopouders wordt verzocht om zich voor de volgende doopdienst uiterlijk 6 maart aan te melden bij de predikant ds. M.W. Westerink (tel. 0318-701894).

Data:

De eerstvolgende dienst waarin het sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend, staat gepland op D.V. 19 maart 2023 in de morgendienst om 09:30 uur. Hiervoor wordt dooponderricht gegeven in Maranatha op dinsdag 7 maart om 19.30 uur. Graag zowel vader als moeder aanwezig bij het dooponderricht. Wilt u ook uw trouwboekje meenemen? Wanneer u bent ingeschreven in een andere wijk dan de wijken Noord of Dragonder, graag een doopconsent van uw wijkgemeente meenemen. Deze kunt u aanvragen bij de scriba van uw wijkgemeente.

Andere data: 7 mei, 2 juli, 8 oktober en 12 november

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: