Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Heilige Doop

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.


Aanmelden:

Doopouders wordt verzocht om zich uiterlijk zaterdag 30 april op te geven bij ds. H. Russcher voor de doopdienst op D.V. zondag 15 mei om 09:30 uur. (Tel. 303935, e-mail h.russcher@kpnmail.nl)

Data:

De eerstvolgende dienst waarin het sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend, staat gepland op D.V. 15 mei 2022 in de morgendienst om 09:30 uur.
Hiervoor wordt dooponderricht gegeven in Maranatha op dinsdag 3 mei om 20:00 uur. Graag vader en moeder aanwezig bij het dooponderricht. Wilt u ook uw trouwboekje meenemen? Wanneer u bent ingeschreven in een andere wijk dan de wijken Noord of Dragonder, graag een consent van uw wijkgemeente meenemen. Deze kunt u aanvragen bij de scriba van uw wijkgemeente.

Andere data 2022: 3 juli, 9 oktober, 4 december

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: