Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Heilige Doop

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.


Aanmelden:

Doopouders wordt verzocht om zich uiterlijk [datum nog niet bekend] op te geven bij ds. Russcher (mail. h.russcher@kpnmail.nl / tel. 303935).

Data:

De eerstvolgende dienst waarin het sacrament van de Heilige Doop zal worden bediend, staat gepland op D.V. [datum nog niet bekend] in de middagdienst om 17:00 uur.
Hiervoor wordt dooponderricht gegeven op D.V. [datum niet bekend] in Maranatha om 20:15 uur. Graag vader en moeder aanwezig. Wilt u ook uw trouwboekje meenemen? Wanneer u bent ingeschreven in een andere wijk dan de wijken Noord of Dragonder, graag een consent van uw wijkgemeente meenemen. Deze kunt u aanvragen bij de scriba van uw wijkgemeente.

Andere data: D.V. 12 juli 2020, 11 oktober 2020 en 13 december 2020.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder:Vacant 
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: