Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Vertrouwenspersonen Julianakerk

De kerk hoort een veilige plek te zijn. Toch kunnen er binnen de kerk helaas ook situaties zijn, waarin u of jij je niet veilig voelt.
Jan Verboom, Gerriëlle Verzijl en Jeannette Kleermaker zijn door de kerkenraden van de Julianakerk aangesteld als Interne VertrouwensPersonen. Zij willen graag een luisterend oor bieden aan mensen die in een situatie zitten die voor hen niet goed of niet veilig voelt. Het gaat daarbij om situaties die zich voordoen binnen het kerkenwerk.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties als grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, of een “niet-pluis- gevoel”. U kunt zelf zo’n situatie meemaken, maar u kunt zich ook zorgen maken over iemand anders. In beide gevallen kunt u dit melden aan een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is opgeleid om te luisteren en in vertrouwen met uw of jouw verhaal om te gaan. Hij of zij heeft geheimhoudingsplicht.

Wat kan het een opluchting geven als je je zorgen, pijn en verdriet kunt delen met een ander.

De stap om hulp te zoeken bij reguliere instanties is vaak erg groot, maar de behoefte om je hart te luchten kan soms nog groter zijn.

Als het nodig is, bent u/ben jij van harte welkom om in vertrouwen uw/jouw verhaal te delen of vragen te stellen.

Blijf niet onnodig alleen met je worsteling zitten, maar deel het! Je kunt ons benaderen via onderstaande contactgegevens.

Jan Verboom                 e-mail of telefoon 06-52809415
Gerriëlle Verzijl             e-mail of telefoon 06-20521525
Jeannette Kleermaker  e-mail of telefoon 06-20715040

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: