Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Diaconaat
Het diaconaat is ontstaan in de eerste Christengemeente. Het bevestigingsformulier van de diakenen beschrijft dit eveneens. Diaconaat kan het beste worden beschreven als dienst in kerk en wereld. De diakenen geven daaraan leiding en roepen de gemeente op tot dienstbaarheid.

Voor ouderen zijn er de ouderenmiddagen, de ouderenreis en een attentie rond de Kerstdagen. De diakenen bezoeken jongeren in bijzondere omstandigheden zoals rond de eindexamens op de middelbare school en betrekken waar mogelijk jongeren bij diaconale werkzaamheden.

Uitgangspunten
De gemeente als geheel is in navolging van haar Heere en in afhankelijkheid van de Heilige Geest geroepen tot de dienst der barmhartigheid.
De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot het verlenen van bijstand in bijzondere situaties.
De diakenen roepen de gemeente op en rusten haar toe tot haar diaconale taak.
Het diaconaat blijft niet beperkt tot leden van de gemeente, maar is er voor ieder die in nood verkeert.

 

HVD

Klik hier voor HVD

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Pr. Bernhardlaan 26, 3901 CC Veenendaal 
wijk 1, Noord: Ds. H. Russcher
wijk 7, Dragonder: Ds. M.W. Westerink
Route berekenen

Julianakerk Veenendaal

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: