Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Broeders en zusters,

Corona update december 2020 voor leden van de Julianakerkgemeente.

 

Strenge Lockdown en de gevolgen voor onze Julianakerkgemeente.

Zoals u weet heeft de regering afgelopen maandag strenge maatregelen afgekondigd in verband met het groot aantal besmettingen door het covid-19 virus.

Vervolgens hebben wij als kerkenraden diverse adviezen ontvangen van o.a. het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waarin o.a. onze Protestantse Kerk overlegt met de minister, de classis Utrecht, de burgemeester van onze gemeente, de Algemene Kerkenraad en de eigen gebruiksplangroep, over hoe om te gaan met het bezoek door gemeenteleden aan onze kerkdiensten.

Als kerkenraden stonden we voor een erg lastig dilemma. Aan de ene kant hebben we oog voor de eenzaamheid en de  zorg voor met name onze ouderen en alleenstaanden, maar ook aan de andere kant : de verantwoordelijkheid om het voorkomen van ongewenste verkeersbewegingen en de voorbeeldfunctie, die wij als christenen in deze maatschappij hebben. Ook vinden we het erg belangrijk dat de kerkdiensten voortgang blijven vinden en de lofzang gaande wordt gehouden. De moderamina (dagelijks besturen) van onze wijkgemeenten hebben donderdag 17 december na het overwegen en bespreken van alle facetten die bij zo’n besluit horen in gemeenschappelijkheid besloten dat gedurende de Lockdown-periode( tot en met 19 januari 2021) ,er uitsluitend digitale diensten zullen worden gehouden en geheel afgezien wordt van  fysieke samenkomsten van gemeenteleden. Wij begrijpen dat dit nogal wat voor u betekent, dat juist met de komende bijzondere feestdagen zoals kerst, oud- en nieuw geen kerkdiensten kunnen worden bijgewoond. Ook hebben we oog voor onze predikanten die de woordverkondiging in een praktische lege kerk hebben te houden.

Ter informatie : een soortgelijk besluit is ook genomen door de kerkenraden van de Oude Kerk, de Sionskerk, de Westerkerk en het Ontmoetingshuis.

Als kerkenraden rondom de Julianakerk hebben we gezocht naar mogelijkheden om de gemeente ook in deze tijd zoveel mogelijk te betrekken bij het Kerstfeest. Wij zijn dan ook voornemens op kerstavond donderdag 24 december a.s. een speciale kerstvoorbereidingsbijeenkomst online te organiseren, waarin zoveel mogelijk de klassieke kerstliederen zullen worden gezongen.

Of dit gaat lukken, daarover wordt u in de komende weekbrief en in de afkondiging D.V. zondagmorgen verder geïnformeerd.

Ondanks deze teleurstellende mededelingen wensen wij u als kerkenraden een gezegend kerstfeest waarbij we mogen gedenken de komst van onze zaligmaker de Heere Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden , maar ook zijn aanstaande wederkomst mogen verwachten.

Voor de kerkdiensten, de kinderoppas en alle overige bijeenkomsten gelden regels die vastgelegd zijn in een door de kerkenraden goedgekeurd gebruiksplan. 
Lees hier het opgestelde gebruiksplan

Digitale uitzending van de dienst

Op zondag vinden er twee rechtstreekse uitzendingen vanuit de Julianakerk plaats: om 09:30 uur en om 17:00 uur. 

De kerkdiensten zijn live te bekijken via de livestream van kerkdienstgemist.nl. 
Daarnaast is de dienst te beluisteren via deze pagina, kerkradio en internet.

Collecten via de volgende bankrekeningnummers

Informatie over het doen van uw giften is hier te vinden. 

Weekbrief en kerkboekje

De weekbrief is te bereiken via deze pagina. Het kerkboekje voor de kinderen is hier te vinden. 

 

Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. 
Namens de kerkenraden Noord en Dragonder

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

17 december 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: