Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Eredienst ten tijde van het Coronavirus

Eredienst ten tijde van het Coronavirus

Broeders en zusters,

Naar aanleiding van de besluiten van de Rijksoverheid tegen de verspreiding van het Corona-virus hebben de kerkenraden van de wijkgemeenten rondom de Julianakerk, in overeenstemming met de landelijke richtlijnen, besloten dat er deze week geen openbare kerkdiensten en bijeenkomsten zullen worden gehouden. Van week tot week zal worden bezien of de maatregel aangepast wordt. 

Zondagse eredienst

Op zondag zijn er om 09.30 uur en 17.00 uur geen openbare erediensten in de Julianakerk. Wel vinden er op zondagmorgen rechtstreekse uitzendingen vanuit de Julianakerk plaats. 

Digitale uitzending van de dienst

De kerkdienst is live te bekijken via de livestream van kerkdienstgemist.nl. 
Daarnaast is de dienst te beluisteren via deze pagina, kerkradio en internet.

Collecten via de volgende bankrekeningnummers: 

U kunt voor het doen van uw giften gebruik maken van de volgende bankrekeningnummers:

Tevens is het mogelijk te doneren via de Kerkgeld app. Zie hiervoor deze instructie.

Weekbrief Julianakerk

De weekbrief is te bereiken via deze pagina.    

 

Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. 
Namens de kerkenraden Noord en Dragonder

Naar overzicht

Geplaatst door:

Fenneke van den Heuvel

Datum:

20 maart 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: