Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Broeders en zusters,

Corona update maart 2021 voor leden van de wijkgemeenten rondom de Julianakerk.

De kerk is weer (beperkt) open.

Vanuit de PKN en de overheid is overeenstemming over gebruik van van de ruimte in de kerk. Van de zitplaatsen mag  inmiddels 15% worden ingenomen tijdens de diensten. Voor de Julianakerk betekent dat, dat we met 135 personen samen mogen komen. Helaas wordt gemeentezang nog altijd afgeraden, maar we zijn dankbaar dat dit bij de slotzang nu weer mogelijk is en ook voor de zangers, die dat elke zondag mogen doen. Zingt u thuis vooral mee! Voor de kerkdiensten, de kinderoppas en alle overige bijeenkomsten gelden regels die vastgelegd zijn in een door de kerkenraden goedgekeurd gebruiksplan. 
Lees hier het opgestelde gebruiksplan

Digitale uitzending van de dienst

Op zondag vinden er twee rechtstreekse uitzendingen vanuit de Julianakerk plaats: om 09:30 uur en om 17:00 uur. 

De kerkdiensten zijn live te bekijken via de livestream van kerkdienstgemist.nl. 
Daarnaast is de dienst te beluisteren via deze pagina, kerkradio en internet.

Collecten via de volgende bankrekeningnummers

Informatie over het doen van uw giften is hier te vinden. 

Weekbrief en kerkboekje

De weekbrief is te bereiken via deze pagina. Het kerkboekje voor de kinderen is hier te vinden. 

 

Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. 
Namens de kerkenraden Noord en Dragonder

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

2 juni 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: