Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Broeders en zusters,

Naar aanleiding van de besluiten van de Rijksoverheid tegen de verspreiding van het coronavirus hebben de kerkenraden van de wijkgemeenten rondom de Julianakerk, in overeenstemming met de landelijke richtlijnen, besloten dat de openbare kerkdiensten en bijeenkomsten in aangepaste vorm zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tot 1 juli geen openbare samenkomsten zijn.

Vanaf 1 juli mogen we in de diensten (naast de medewerkers) met een ongelimiteerd aantal gemeenteleden samenkomen als we de anderhalvemeterregel maar aanhouden. De kerkenraden hebben echter besloten om in ieder geval in de diensten op 5 en 12 juli nog maar maximaal 100 gemeenteleden toe te laten naast de medewerkers. Hierdoor kan ervaring worden  opgedaan met alle procedures en regels voor een veilig verloop van de diensten. Na 12 juli wordt bekeken of en hoe er verder kan worden opgeschaald.

Aanmelding vanaf 1 juli 2020

Het is noodzakelijk dat u zich vanaf 1 juli vooraf aanmeldt voor de kerkdiensten via https://julianakerk.kerkdienstaanmelden.nl/
Ondervindt u problemen met de aanmelding, wilt u dan telefonisch contact opnemen met de scriba van uw wijkgemeente? 

Voor deze diensten gelden regels die vastgelegd zijn in een door de kerkenraden goedgekeurd gebruiksplan. 
Lees hier het opgestelde gebruiksplan

Digitale uitzending van de dienst

Op zondagmorgen vinden er rechtstreekse uitzendingen vanuit de Julianakerk plaats en in de middag is er een centrale dienst vanuit een van de (andere) wijkgemeenten. 

De kerkdienst is live te bekijken via de livestream van kerkdienstgemist.nl. 
Daarnaast is de dienst te beluisteren via deze pagina, kerkradio en internet.

Collecten via de volgende bankrekeningnummers

Informatie over het doen van uw giften is hier te vinden. 

Weekbrief en kerkboekje

De weekbrief is te bereiken via deze pagina. Het kerkboekje voor de kinderen is hier te vinden. 

 

Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. 
Namens de kerkenraden Noord en Dragonder

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

25 juni 2020

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: