Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder.

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Eredienst ten tijde van het coronavirus

Broeders en zusters,

Corona update maart 2021 voor leden van de wijkgemeenten rondom de Julianakerk.

De kerk gaat weer (beperkt) open.

Vanuit de PKN is gesignaleerd dat het gesloten houden van de kerken veel nadelen heeft. En ook tijdens de personferenties vanuit onze regering is aangegeven dat de geestelijke gezondheid belangrijk is en aandacht nodig heeft. De kerkenraden hebben naar aanleiding van een wijziging in het beleid van de PKN gekeken naar het weer voorzichtig en verantwoord openstellen van de kerken. Met de nodige extra maatregelen ten opzichte van de situatie van november j.l. zal dat ons inziens dan ook verantwoord kunnen. Vanaf zondag 7 maart zal de kerk weer heel voorzichtig open kunnen, maar zal er bijvoorbeeld nog geen oppas zijn. Volgt u vooral de berichten via de weekbrief en de 'corona'-update vanuit de kerkenraden voor de genomen extra maatregelen. Als iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we weer met 30 mensen samenkomen!

Voor de kerkdiensten, de kinderoppas en alle overige bijeenkomsten gelden regels die vastgelegd zijn in een door de kerkenraden goedgekeurd gebruiksplan. 
Lees hier het opgestelde gebruiksplan

Digitale uitzending van de dienst

Op zondag vinden er twee rechtstreekse uitzendingen vanuit de Julianakerk plaats: om 09:30 uur en om 17:00 uur. 

De kerkdiensten zijn live te bekijken via de livestream van kerkdienstgemist.nl. 
Daarnaast is de dienst te beluisteren via deze pagina, kerkradio en internet.

Collecten via de volgende bankrekeningnummers

Informatie over het doen van uw giften is hier te vinden. 

Weekbrief en kerkboekje

De weekbrief is te bereiken via deze pagina. Het kerkboekje voor de kinderen is hier te vinden. 

 

Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgt. 
Namens de kerkenraden Noord en Dragonder

Naar overzicht

Geplaatst door:

C.W. van Lunteren

Datum:

3 maart 2021

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: